อพยพหนีไฟตามกฏหมาย
ดับเพลิงขั้นต้น ดับเพลิงขั้นสูง อพยพหนีไฟ

หลักสูตร ดับเพลิงขั้นต้น ตามกฏหมายกำหนด (1 วัน)

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ถูกกำหนดขึ้นมาตามกฏหมาย ให้สถานประกอบการมีหน้าที่ต้องจัดให้พนักงานได้เข้าฝึกอบรมความรู้การดับเพลิงขั้นต้น หรือขั้นพื้นฐาน ซึ่งใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน ซึ่งจะประกอบไปด้วยภาคทฤษฏี และ การฝึกปฏิบัติ
ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจถึง

ทฤษฎีของการเกิดไฟ
ประเภทของไฟ
หลักในการดับไฟ
จิตวิทยาเมื่อเกิดเพลิงไหม้
วิธีการวางแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และการป้องกันแหล่งกำเนิดไฟ
วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง รวมถึงวิธีการดับเพลิง

และในส่วนของภาคปฏิบัติ จะมีการฝึกอย่างจริงจังเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีทักษะที่ถูกต้องในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงมือถือประเภทต่างๆ

บริษัท หรือหน่วยงานที่ประสงค์จะให้สถาบัน BFAR จัดฝึกอบรมให้ท่านในหน่วยงานของท่าน กรุณาติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์และ email ที่ให้ไว้ หรือกรอกแบบฟอร์มจากหน้าเว็บไซต์เพื่อส่งถึงเจ้าหน้าที่ของเราได้ทันที