BFAR เป็นหน่วยฝึกอบรม ดับไฟขั้นพื้นฐาน ดับเพลิงขั้นต้น อพยพหนีไฟ และ ดับเพลิงขั้นสูง ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน เราทราบดีว่าการเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงานทั่วไปให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัคคีภัย การป้องกัน การแก้ปัญหา นั้น เป็นเรื่องที่สำคัญมาก

ในภาวะวิกฤติ บ่อยครั้งที่แต่ละบุคคลต้องมีความรู้ความสามารถในขั้นเบื้องต้น เพื่อประโยชน์ในการผ่อนหนักผ่อนเบาสถานะการณ์ได้ ฉะนั้นความจำเป็นการการเรียนรู้ และฝึกความพร้อมด้านการดับไฟ และอพยพหนีไฟ จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ข่าวเกี่ยวกับเพลิงไหม้

เสียงสะท้อนจากลูกค้าของเรา

ผู้นำด้านการสร้างความปลอดภัยแบบครบวงจร
bonded store duty free
ดับเพลิงขั้นต้น ดับเพลิงขั้นสูง อพยพหนีไฟ
แม่บ้าน ช่าง
การตลาดออนไลน์